brand-design-rbg

A Graphic Designer can create a “persona” for a Company. If it may be a Logo, Illustration, a Flyer or other Printed matter.

Here is my own corporate identity, which includes a logo, specific colours, marks and design elements.

Scroll down to have a look at my graduation project.


Wat is een Grafisch Vormgever?

Een Grafisch Vormgever kan een imago voor een bedrijf creëeren. Dat kan in de vorm van een Logo, Illustratie of andere drukwerk zijn.

Hier is mijn eigen vormgegeven identiteit, een logo, kleuren en diverse elementen.

Scroll naar beneden om mijn afstudeer project te bekijken.

make

 Here is  my Graduation Project (2009) as an example how a whole corporate identity looks like.  I have chosen a few things out of this Project to highlight. I hope that I have set a good example,  when it comes to what a Graphic Designer does and makes. Feel Free to contact me if you have  any remarks or questions.


Hier is mijn Afstudeer Project (2009) als een voorbeeld van een gehele huisstijl dat bij elkaar hoort. Ik heb een aantal dingen uit dit project gekozen als hoogtepunt van deze huis stijl. Ik hoop dat ik zo een goed voorbeeld heb kunnen geven wanneer het erop aan komt wat een Grafisch Vormgever doet en zowel kan. Indien u enige opmerkingen heeft of vragen, dan kunt u gerust deze contact formulier invullen.